theorie-examen

Gevaarherkenning | Verkeersregels | Verkeersinzicht

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting.
U moet ongeveer een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Onderdelen
Het examen bestaat uit twee onderdelen. Eén onderdeel bevat 25 vragen over gevaarherkenning.
Het tweede onderdeel bevat 40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht.
Bij gevaarherkenning krijgt u vragen over hoe u zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie.
Bij verkeersregels en verkeersinzicht gaat het om ja/nee vragen, meerkeuzevragen en vragen waar u zelf een getal moet invullen.

Slagen
De norm om te slagen is: minimaal 13 van de 25 vragen goed over gevaarherkenning en 35 van de 40 vragen goed over verkeersregels en verkeersinzicht.

Gevaarherkenning
Bij de vragen over gevaarherkenning geeft u aan wat u in bijvoorbeeld onderstaande situatie zou doen:

Vraag-3

  • remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen);
  • gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);
  • of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Voor iedere vraag heeft u 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet u vaak nog veel sneller beslissen!

Verkeersregels
Een goede kennis van de verkeersregels is nodig om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen.
Deze kennis toetst het CBR in dit onderdeel.

Voorbeeld 1:
CN00002493

Voorbeeld 2:
CN00006217

Verkeersinzicht
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is,
maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Voorbeeld:
CN00007876

theorielokaal

 

De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties
die u op een grote tv-monitor ziet.
U moet zich dan voorstellen dat u de
bestuurder van het EXAMEN-voertuig bent.