Onze

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website ouled.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de ouled.nl website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel autorijschool ouled zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan autorijschool ouled niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. autorijschool ouled garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. autorijschool ouled wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ouled.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door autorijschool ouled worden aanbevolen. autorijschool ouled aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door autorijschool ouled niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op ouled.nl worden getoetst aan een aantal criteria. 

Informatie gebruiken

autorijschool ouled behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van autorijschool ouled of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

autorijschool ouled behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan autorijschool ouled te melden. Zo kan autorijschool ouled vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.

Hoe meld ik een zwakke plek in het ICT-systeem van ouled.nl?

Als je een kwetsbaarheid ontdekt in het ICT-systeem van ouled.nl , vragen wij je om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan autorijschool ouled door te geven.
 • Je bevindingen te e-mailen naar info@ouled.nl
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere beveiligingsproblemen kan meer informatie nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat wij met je in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen tot dat dit is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
 • Je te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van autorijschool ouled vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Maak geen misbruik van de ontdekkingen

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot).
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

Cookiebeleid

 
autorijschool ouled maakt op de website ouled.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer opgeslagen worden.
 

Wat doen deze bestandjes?

Kort samengevat maakt het jou makkelijker onze website te gebruiken (voorbeeld: niet herhaaldelijk dezelfde gegevens invullen) en ons makkelijker jou te bereiken nadat je op onze website bent geweest (bijvoorbeeld door jou achteraf een aanbieding te doen via Facebook). Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
 
Accepteer de cookies
Om de beste ervaring met onze website te hebben, raden we je aan de cookies te accepteren. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Je kunt de cookies accepteren (of uitschakelen) via de melding bij jouw eerste bezoek. Of, mocht je die bijvoorbeeld niet geaccepteerd hebben, via de browser instellingen.

Onze

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website ouled.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de ouled.nl website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel autorijschool ouled zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan autorijschool ouled niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. autorijschool ouled garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. autorijschool ouled wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ouled.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door autorijschool ouled worden aanbevolen. autorijschool ouled aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door autorijschool ouled niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op ouled.nl worden getoetst aan een aantal criteria. 

Informatie gebruiken

autorijschool ouled behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van autorijschool ouled of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

autorijschool ouled behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Responsible disclosure

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan autorijschool ouled te melden. Zo kan autorijschool ouled vervolgens maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure.

Hoe meld ik een zwakke plek in het ICT-systeem van ouled.nl?

Als je een kwetsbaarheid ontdekt in het ICT-systeem van ouled.nl , vragen wij je om:

 • Zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid deze aan autorijschool ouled door te geven.
 • Je bevindingen te e-mailen naar info@ouled.nl
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we dit zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere beveiligingsproblemen kan meer informatie nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat wij met je in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen tot dat dit is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis van het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
 • Je te realiseren dat eventuele informatie uit systemen van autorijschool ouled vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat verder bekendmaken van die informatie strafbaar is.

Maak geen misbruik van de ontdekkingen

Als je een kwetsbaarheid ontdekt, maak hier dan geen misbruik van. Door bijvoorbeeld:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens of configuraties van een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directorylisting of screenshot).
 • Veranderingen aan te brengen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang te verkrijgen tot het systeem of de toegang te delen met anderen.
 • Het gebruik van het zogeheten ‘bruteforcen’ om toegang tot systemen te verkrijgen.
 • Het gebruik van denial-of-service aanvallen of social engineering.

Cookiebeleid

 
autorijschool ouled maakt op de website ouled.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer opgeslagen worden.
 

Wat doen deze bestandjes?

Kort samengevat maakt het jou makkelijker onze website te gebruiken (voorbeeld: niet herhaaldelijk dezelfde gegevens invullen) en ons makkelijker jou te bereiken nadat je op onze website bent geweest (bijvoorbeeld door jou achteraf een aanbieding te doen via Facebook). Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
 
Accepteer de cookies
Om de beste ervaring met onze website te hebben, raden we je aan de cookies te accepteren. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Je kunt de cookies accepteren (of uitschakelen) via de melding bij jouw eerste bezoek. Of, mocht je die bijvoorbeeld niet geaccepteerd hebben, via de browser instellingen.

Openingstijden

Ma t/m Vr         
Zaterdag      
Zondag          

08:00 – 21:00
08:00 – 21:00
Gesloten

Contact

0527 610256
06 22465850
info@ouled.nl
Industrieweg 18
8304 AD, Emmeloord
Kvk 32155129

Openingstijden

Ma t/m Vr         
Zaterdag      
Zondag          

08:00 – 21:00
08:00 – 21:00
Gesloten

Contact

0527 610256
06 22465850
info@ouled.nl
Industrieweg 18
8304 AD, Emmeloord
Kvk 32155129

© Copyright Autorijschool Ouled | Privacy Policy